Category Archives: Portal

Debugging with Visual Studio extensions for Windows SharePoint Services

Press the F5 key to begin debugging with Visual Studio extensions for Windows SharePoint Services. The following procedure demonstrates how to enable F5 debugging. To enable F5 debugging Locate and open the target SharePoint application’s Web.config file. By default, it … Continue reading

Posted in C#, Portal, Software architecture | Leave a comment

Portal Framework SOA Architecture

Trong những chuyên đề tuần trước về Web Portal, chúng ta đã nhắc đến Portlet như một trong những tên gọi của một module, một phần tử hoạt động độc lập, một đơn vị cơ bản làm nên một Web … Continue reading

Posted in Portal, SOA, Software architecture, Uncategorized | Leave a comment

Oh, tomcat source code cũng chỉ là một java project !!

Hôm nay xem cách debug Liferay mình mới biết một điều là Jetspeet source, Tomcat source rồi Liferay source thực ra chỉ là một java project và nó có một entry point là class chứa hàm main. Đúng rồi, các … Continue reading

Posted in Java, Portal, Programming, Software architecture | Leave a comment

Liferay Setting up the Development Environment

This section is intended for those who have limited to no experience developing portlets in Liferay Portal. 1.1. Introduction This tutorial will cover the setup of a development environment, from using an IDE (such as Eclipse) to setting up your database … Continue reading

Posted in Java, Portal, Software architecture | Leave a comment

Tìm hiểu và khai thác sử dụng LifeRay Portal

Giáo viên hướng dẫn: TS Ngô Bá Hùng, email: nbhung@cit.ctu.edu.vn LifeRay portal là một khung nền (Flatform) mã nguồn mở hỗ trợ phát triển các cổng thông tin (portal). LifeRay portal cung cấp một giao diện web chuẩn để truy … Continue reading

Posted in Java, Portal, SOA, Software architecture | Leave a comment