Monthly Archives: July 2017

AWS Certified Solutions Architect

AWS Certified Solutions Architect – Associate Level dành cho cá nhân đang hoặc muốn làm việc như 1 Solution Architect. Chứng chỉ này xác nhận khả năng của thí sinh để: Xác định và thu thập các yêu cầu để … Continue reading

Posted in Integration, Java, Software architecture | Leave a comment