Đề thi Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Quản lý thu tiền điện tại một chi nhánh X

Mỗi hộ dân trong địa bàn thuộc chi nhánh điện X quản lý muốn sử dụng điện đều phải đăng ký hợp đồng sử dụng điện với sở điện lưc.

Nội dung bản hợp đồng gồm: Số hợp đồng, tên chủ hợp đồng, địa chỉ nhà, hình thức sử dụng điện (sản xuất hay sinh hoạt)

Trong phụ lục hợp đồng ghi rõ định mức tiền điện:

 • Điện sản xuất 1200đ/phút
 • Điện sinh hoạt:
  • 1-> 70         400đ/phút
  • 71 -> 99       600đ/phút
  • 100 trở lên      1000đ/phút

Sở điện lực sẽ thông báo cho chi nhánh X tiến hành lắp công tơ điện. Mỗi hộ có thể lắp loại công tơ khác nhau, có hệ số nhân khác nhau.

Mỗi công tơ có số hiệu riêng biệt

Cuối tháng nhân viên điện lực sẽ đi ghi lại số công tơ điện vào sổ ghi công tơ. Mỗi dòng có cấu trúc như sau: Số hiệu công tơ, loại công tơ, chỉ số điện.

Căn cứ vào số liệu trên chi nhánh X lập hoá đơn thu tiền điện, trong đó ghi rõ: Chỉ số công tơ tháng trước chỉ số tháng này, điện năng tiêu thụ (= chỉ số tháng này – chỉ số tháng trước nhân với hệ số của công tơ.), tổng số tiền phải nộp.

Đầu tháng tiếp nhân viên thu tiền điện căn cứ vào hoá đơn đi thu tiền điện từng hộ. Với mỗi hộ chỉ thu 1 lần: hoặc trả hết hoặc không.

Giữa tháng chi nhánh điện X phải lập các báo cáo về tình hình sử dụng điện tại địa bàn mình: Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng, danh sách các hộ còn nợ, số tiền chưa thu được.

 

Yêu cầu:

 • Phân tích CN hệ thống, xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng.
 • Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu khái niệm (logic) mức đỉnh, mô tả đầy đủ các chức năng của hệ thống.
 • Xây dựng lược đồ quan hệ

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Business Metrics, Business Model, Software architecture, Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s