Những phần mềm hay cần thiết có thể tìm thấy trong Cydia

 • Zephyr – Vuốt ngón tay để kích hoạt đa nhiệm trên iOS như Nokia N9.
 • Barrel – hiệu ứng chuyển SpringBoard rất đẹp.
 • FaceBreak – gọi facetime qua 3G
 • AirBlue – chuyển file qua Bluetooth cho các thiết bị iOS
 • KillBackground – tắt toàn bộ các phần mềm đang chạy nền
 • IconRenamer – đổi tên ứng dụng
 • Winterboard – thay đổi giao diện cho iOS
 • Multiflow – quản lý đa nhiệm
 • Sbsettings – tắt mở settings nhanh
 • ChangeCarrier – thay đổi tên nhà mạng và tên hiển thị của máy
 • Intelliscreen X – quản lý thông tin tại màn hình chờ

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Knowledge. Bookmark the permalink.

One Response to Những phần mềm hay cần thiết có thể tìm thấy trong Cydia

 1. interesting website. i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s