Những phần mềm hay cần thiết có thể tìm thấy trong Cydia

 • Zephyr – Vuốt ngón tay để kích hoạt đa nhiệm trên iOS như Nokia N9.
 • Barrel – hiệu ứng chuyển SpringBoard rất đẹp.
 • FaceBreak – gọi facetime qua 3G
 • AirBlue – chuyển file qua Bluetooth cho các thiết bị iOS
 • KillBackground – tắt toàn bộ các phần mềm đang chạy nền
 • IconRenamer – đổi tên ứng dụng
 • Winterboard – thay đổi giao diện cho iOS
 • Multiflow – quản lý đa nhiệm
 • Sbsettings – tắt mở settings nhanh
 • ChangeCarrier – thay đổi tên nhà mạng và tên hiển thị của máy
 • Intelliscreen X – quản lý thông tin tại màn hình chờ

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Knowledge. Bookmark the permalink.

1 Response to Những phần mềm hay cần thiết có thể tìm thấy trong Cydia

 1. interesting website. i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s