Monthly Archives: February 2013

Những phần mềm hay cần thiết có thể tìm thấy trong Cydia

Zephyr – Vuốt ngón tay để kích hoạt đa nhiệm trên iOS như Nokia N9. Barrel – hiệu ứng chuyển SpringBoard rất đẹp. FaceBreak – gọi facetime qua 3G AirBlue – chuyển file qua Bluetooth cho các thiết bị iOS … Continue reading

Posted in Knowledge | 1 Comment