Monthly Archives: January 2013

Đề thi công chức quản lý nhà nước về kinh tế

CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính :   a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội … Continue reading

Posted in Economics, Education and Training | Leave a comment

Đề thi cao học ngoại thương đợt 2 năm 2012 – Quản trị học

Đề thi Quản trị học cao học ngoại thương 2012.

Posted in Economics, Education and Training | Leave a comment