Monthly Archives: October 2012

METRO Cash & Carry: Kết nối nhà cung cấp tại tỉnh An Giang

Mới đây, tập đoàn METRO Cash & Carry đã tổ chức hội nghị Nhà Cung cấp tại tỉnh An Giang. Hội nghị nhằm cung cấp đến nhà sản xuất địa phương các tiêu chuẩn mua hàng của METRO cũng như … Continue reading

Posted in Business Model, Economics | Leave a comment

Chuỗi cung ứng của Metro Việt Nam

Ngày 23.12.2004, Metro Hưng Lợi (quốc lộ 91 B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chính thức hoạt động. Với diện tích 30.000m2 (vốn đầu tư 14 triệu USD), Metro Hưng Lợi sẽ cung cấp 14.000 – 16.000 mặt hàng … Continue reading

Posted in Business Model, Economics | Leave a comment

Ngân hàng: Ba nhóm sở hữu chéo tiềm ẩn nguy cơ

Một mình Vietcombank có sở hữu chéo với bốn ngân hàng, ít nhất sáu NHTM cổ phần có cổ đông là một NHTM cổ phần khác, gần 40 DNNN và tư nhân có sở hữu trên 5% tại các NHTM… … Continue reading

Posted in Business Model, Economics | Leave a comment