Monthly Archives: August 2012

Kiểm tra thông tin thuê bao Viettel

Soạn tin TTTB gửi 1414 !! Advertisements

Posted in Problem solving | Leave a comment

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2011

I.          Đánh giá chung Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước trong tháng 12/2011 đạt 18,44 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% so với tháng trước đó … Continue reading

Posted in Business Model, Economics | Leave a comment

Unit Test validation asp.net mvc

[TestMethod] public void AddCampaign_Admin_Validation() { var enumValue = RequestContentType.Json; var urlFormat = Utility.BaseUrl + “/LeadSourceService/AddCampaign?username={0}&password=1234”; var url = string.Format(urlFormat, “admin@mort.demo”); CampaignInfo info = new CampaignInfo { }; var providers = new ProviderCollection(); providers.Load(); var provider = providers.FirstOrDefault(c => c.SharingEnabled == … Continue reading

Posted in ASP.NET MVC, C# | Leave a comment