Đề thi cao học Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011

Đề thi cao học môn Toán – Đại học BK Hà Nội

Đề thi cao học Toán Bách Khoa

Đề thi cao học Toán

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Economics, Education and Training. Bookmark the permalink.

1 Response to Đề thi cao học Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011

  1. Dao Phuong says:

    Eagle081183 có đề thi hay tài liệu của muôn toán, tiếng anh hay liên quan đến thi cao học ngành CNTT không? Gửi cho xin với ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s