Monthly Archives: October 2011

Chuỗi giá trị trong ngành vận chuyển container

Năm 2008 đuợc đánh giá là năm khá khó khăn cho ngành vận chuyển container quốc tế. Các hãng tàu lớn trên thế giới đã phải chuyển mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận sang mục tiêu “sinh tồn”, nghĩa … Continue reading

Posted in Business Model, Economics | Leave a comment