Lớp bổ sung kiến thức Ngoại thương Đợt 1

Để chuẩn bị cho Kỳ tuyển sinh cao học Đợt 1 – tháng 02 năm 2011, các chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh và Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương mở

LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự thi tuyển sinh cao học tại Trường Đại học Ngoại thương các ngành, chuyên ngành gần chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương (xem Danh mục ngành, chuyên ngành đúng (phù hợp) và Chương trình bổ sung kiến thức các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại kèm theo).

Đăng ký tại Khoa Sau đại học, tầng 9, nhà A, số 91 phố Chùa Láng – Hà Nội, trước ngày 24/09/2010.

 

Liên hệ: Điện thoại: 04 32595158 (Máy lẻ 215, 219).

Website: http://sdh.ftu.edu.vn hoặc http://www.ftu.edu.vn

Danh mục ngành, chuyên ngành đúng (phù hợp); ngành, chuyên ngành gần chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 659/2008/QĐ-SĐH ngày 29 tháng 10 năm 2008)

I. Các ngành, chuyên ngành đại học được coi là đúng (phù hợp) với chuyên ngành dự thi đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương:

1. Đối với chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (MS:60.31.07): Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học.

2. Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MS:60.34.05): Ngành Quản trị kinh doanh của các trường đại học.

3. Đối với chuyên ngành Thương mại (MS:60.34.10): Ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương; chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế của các trường đại học.

Người dự thi phải học chương trình bổ sung kiến thức của trường Đại học Ngoại thương (được miễn các môn học mà thời lượng đủ so với số đơn vị học trình chương trình đào tạo hệ chính quy của trường Đại học Ngoại thương quy định).

II. Các ngành, chuyên ngành đại học được coi là gần với chuyên ngành dự thi đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Ngoại thương:

1.Đối với chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (MS: 60.31.07): Ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học và chuyên ngành Kinh tế quốc tế của Học viện Quan hệ quốc tế.

2. Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MS: 60.34.05):

– Các ngành: Kinh tế, Kinh doanh và quản lý của các trường đại học.

– Các ngành: Ngoại ngữ kinh tế, thương mại, Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, tổ chức quản lý dược hệ chính quy của các trường đại học.

– Các nhóm ngành: Kỹ thuật – Công nghệ, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Vận tải hệ chính quy của các trường đại học.

3. Đối với chuyên ngành Thương mại (MS: 60.34.10): Ngành Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học, chuyên ngành Kinh tế quốc tế của Học viện Quan hệ quốc tế.

Người dự thi phải học chương trình bổ sung kiến thức của trường Đại học Ngoại thương (được miễn các môn học mà thời lượng đủ so với số đơn vị học trình chương trình đào tạo hệ chính quy của trường Đại học Ngoại thương quy định).

* Ngành Kinh doanh và Quản lý trong lĩnh vực kinh tế bao gồm các ngành, chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Thương mại, Kế toán, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản lý nguồn nhân lực.

* Trường đại học: Bao gồm các trường đại học và các học viện.

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH KINH TẾ

(Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành KTTG và QHKTQT)

STT Tên môn học

Số đvht

Ghi chú

1 Chính sách thương mại quốc tế

2

2 Quan hệ kinh tế quốc tế

3

3 Giao dịch thương mại quốc tế

3

4 Thanh toán quốc tế

3

5 Vận tải và Bảo hiểm trong ngoại thương

3

6 Marketing quốc tế

3

7 Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

3

8 Đầu tư nước ngoài

2

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QTKD

(Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành QTKD)

STT Tên môn học

Số đvht

Ghi chú

1 Quản trị chiến lược

3

2 Quản trị nhân sự

3

3 Quản trị tài chính

3

4 Marketing căn bản

2

5 Giao dịch thương mại quốc tế

3

6 Thanh toán quốc tế

3

7 Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

3

8 Pháp luật kinh doanh quốc tế

3

 

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QTKD

(Dành cho các thí sinh tốt nghiệp ĐTNT – TATM dự thi cao học chuyên ngành QTKD)

STT Tên môn học Số đvht Ghi chú
1 Quản trị chiến lược 3
2 Quản trị nhân sự 3
3 Quản trị tài chính 3
4 Quản trị học 3
5 Quản trị sản xuất và dịch vụ 3
6 Pháp luật đại cương 2
7 Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp 3
8 Nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp 3

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH THƯƠNG MẠI

STT Tên môn học Số đvht Ghi chú
1 Thanh toán quốc tế 2
2 Marketing quốc tế 2
3 Giao dịch thương mại quốc tế 2
4 Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại 2
5 Vận tải – Bảo hiểm quốc tế 2

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Economics, Education and Training. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s