Sử dụng GPS

GPS tích hợp sẵn trong điện thoại Nokia N86 8MP sẽ tìm vị trí của bạn cho mục đích điều hướng, định tuyến và tìm kiếm địa chỉ. Các ứng dụng điều hướng, chẳng hạn như bản đồ, yêu cầu kết nối GPS.

Kết nối GPS có nghĩa là điện thoại sẽ được kết nối với Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu. GPS không phải là dịch vụ mạng hay dịch vụ Internet.

Không nên sử dụng dữ liệu GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Để bật hoặc tắt các phương pháp định vị khác nhau:

http://www.nokia.com.vn/ho-tro/ho-tro-san-pham/nokia-n86-8mp/how-to/maps/use-gps

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s