CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH ORACLE

1. Mục tiêu
· Đào tạo chuyên viên lập trình, có kiến thức nền tảng và kỹ năng thành thạo để xây dựng những ứng dụng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle:

o Thiết kế cơ sở dữ liệu

o Cập nhật các cơ sở dữ liệu bằng công cụ Form

o Khai thác cơ sở dữ liệu để tạo các bảng biểu với công cụ Report

· trang bị những kiến thức cần thiết để có thể dự thi lấy các chứng chỉ quốc tế về lập trình của Oracle (1Z0-007, 1Z0-147, 1Z0-141, Report)

2. Đối tượng học
· Những người muốn gia nhập đội ngũ chuyên viên lập trình Oracle, có thể làm việc trong các tổ chức, công ty (ngân hàng, viễn thông, điện lực, hành chánh – sự nghiệp, doanh nghiệp phát triển phần mềm, …)

· Những sinh viên đại học và cao đẳng muốn trang bị thêm những kiến thức và kỹ năng về lập trình và phát triển ứng dụng trên Oracle

· Những người muốn dự thi lấy các chứng chỉ quốc tế về lập trình của Oracle

Lưu ý: Chương trình chỉ đào tạo cho các cá nhân có nhu cầu, không đào tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức

3. Điều kiện đăng ký học
· Cá nhân có kiến thức cơ bản về lập trình và cơ sở dữ liệu

· Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh sẽ tạo nhiều thuận lợi

4. Chứng chỉ – Bằng cấp
· Chứng chỉ chuyên viên lập trình Oracle của TTTH – Trường ĐH KHTN TPHCM

5. Phương tiện và điều kiện học tập
· Chương trình đào tạo tiên tiến và luôn được cập nhật theo chuẩn của Oracle

· Đội ngũ giáo viên tận tâm, có nhiều kinh nghiệm thực tế đã và đang làm việc tại các đơn vị như: điện lực, viễn thông, ngân hàng … có bằng cấp, chứng chỉ của Oracle và của các công ty khác

· Thực hành trực tiếp trên máy tính có cấu hình mạnh, được kết nối với Internet

· Tham gia diễn đàn tư vấn kiến thức miễn phí của TTTH ( http://forum.t3h.vn )

6. Đặc điểm
· TTTH là đối tác chính thức của công ty Oracle

· Có thể dự thi lấy các chứng chỉ quốc tế của Oracle ngay tại Trung tâm Khảo thí quốc tế Prometric của TTTH

7. Thời gian học và học phí, lệ phí
· Học phí: không bao gồm lệ phí thi lấy các chứng chỉ quốc tế (xem thêm trang thông tin riêng về các chế độ miễn giảm học phí)

Lớp
Môn
Thời gian
Lịch học
Học phí

Oracle – SQL
1Z0-007 (SQL)
1,5 tháng, 48 giờ
Ngày: 2 buổi/tuần, 4 giờ/buổi

Tối: 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi
1 700 000

Lập trình Oracle 1
1Z0-147 (PL/SQL)
1,5 tháng, 48 giờ
Ngày: 2 buổi/tuần, 4 giờ/buổi

Tối: 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi
1 700 000

Lập trình Oracle 2

(2 môn Form & Report)
1Z0-141(Oracle Form)

Report
3 tháng, 72 giờ
Ngày: 3 buổi/tuần, 4 giờ/buổi

Tối: 4 buổi/tuần, 3 giờ/buổi
2 500 000

· Giáo trình nguyên bản của Oracle

Giáo trình
Môn học
Giá bán

OCA
1Z0-007
50 USD

1Z0-147
50 USD

OCP
1Z0-141
50 USD

· Lệ phí thi lấy các chứng chỉ quốc tế (nếu mua giáo trình nguyên bản của Oracle thì sẽ được giảm 25% lệ phí thi)

Chứng chỉ quốc tế
Lệ phí thi

1Z0-007
95 USD

1Z0-147
125 USD

1Z0-141
125 USD

8. Sơ đồ cấu trúc chương trình

Sơ đồ chỉ mang tính hướng dẫn, học viên có thể học các môn theo thứ tự tùy ý ( xem thêm các trang thông tin riêng về những chương trình đào tạo Oracle DBA 9i – 10g )

9. Nội dung

Oracle – SQL
1Z0-007 (Introduction to Oracle SQL)

· Mô hình CSDL quan hệ

· Cài đặt CSDL

o Tạo cấu trúc và chỉ mục của các bảng dữ liệu (table)

o Tạo các ràng buộc toàn vẹn (constraint)

o Tạo các hàm cửa sổ (view)

o Quản lý người dùng

· Cập nhật CSDL

· Truy vấn dữ liệu

o Kết nối dữ liệu từ nhiều bảng

o Truy vấn dữ liệu theo nhóm

o Các loại truy vấn con

o Truy vấn dựa vào giá trị của biến do người dùng nhập vào

Lập trình Oracle 1
1Z0-147 (Program with PL/SQL)

· Kỹ thuật lập trình trên PL/SQL

o Cú pháp lệnh, khối lệnh, cấu trúc điều khiển và cấu trúc lặp

o Cursor

o Thủ tục, hàm và Package

o Trigger

o Xử lý ngoại lệ

o Quản lý các đối tượng phụ thuộc

· Lập trình hướng đối tượng

o Nested table

o Kiểu dữ liệu hướng đối tượng

· Các cảnh báo về thời gian biên dịch

· Xử lý dữ liệu multimedia

Lập trình Oracle 2
1Z0-141 (Form) & Report

· Tạo màn hình nhập liệu bằng công cụ Form Builder

o Các thành phần chính: canvas, window, frame, item, block, …

o Điều khiển các hành vi của form và định dạng bằng các thuộc tính, lớp thuộc tính

o Tạo menu, popup menu và item dạng phân cấp

o Trigger

o Giao tiếp với Java

· Tạo báo biểu bằng công cụ Report Builder

o tạo nhanh báo biểu bằng wizard

o Sử dụng các định dạng PDF, Postscript, XML, …

o Truyền tham số

o Nhúng hình ảnh

o Matrix report

o Sử dụng SRW package cho nested report

10. Thông tin liên hệ chi tiết
· Phòng Tư vấn và ghi danh – Chương trình chuẩn quốc tế

227 Nguyễn văn Cừ, quận 5, TPHCM; ĐT: 8 304 971 – 8 351 056 (ext.: 221 / 222)

357 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM; ĐT: 8 337 980 (ext.: 222/333)

· Email: pdtt3h@hcmuns.edu.vn

· Web site: http://www.csc.hcmuns.edu.vn

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Database. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s