Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Toán

Để thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, điểm xuất phát là tạo ra tình huống có vấn đề, tốt nhất là tình huống gây được cảm xúc và làm cho học sinh ngạc nhiên. Có nhiều cách để gợi vấn đề, tiếp cận một khái niệm hay định lí, dưới đây là một số cách thường dùng để tạo ra các tình huống có vấn đề.

Các cách thường dùng

  1. Dự đoán nhờ nhận xét trực quan, thực hành hoặc hoạt động thực tiễn.
  2. Lật ngược vấn đề
  3. Xem xét tương tự
  4. Khái quát hóa
  5. Tư duy hàm
  6. Khai thác kiến thức cũ đặt vấn đề dẫn đến kiến thức mới
  7. Nêu một bài toán mà việc giải quyết cho phép dẫn đến kiến thức mới
  8. Tìm sai lầm trong lời giải và sửa chữa sai lầm đó

Xem thêm

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Education and Training, Problem solving. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s