Chương trình đào tạo MBA tại HUT

Chương trình MBA tổng hợp (MBA Generalist) được thiết kế cho học viên tiếp cận nhanh và mong muốn nắm bắt những kiến thức chung về kinh doanh và những kỹ năng quản lý cần thiết. Học viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian từ 18-24 tháng.

Chương trình đào tạo MBA gồm có 4 nhóm môn học: môn cơ sở, môn chức năng, môn lựa chọn và  môn bắt buộc. Các môn học cung cấp cho học viên MBA những kiến thức cơ bản về kỹ năng và nhiệm vụ quản lý cần thiết.

Các môn học cơ sở (15 tín chỉ):

 1. Accounting for Managers
 2. Managerial Economics
 3. World Economic and International Business
 4. Legal and Ethical Environment of Business
 5. Information technology and Operations Management

Các môn học chức năng (12 tín chỉ):

 1. Strategic Marketing Decisions
 2. Management Science & Quantitative Analysis
 3. Financial Policy for Managers
 4. Organizational and Managerial Processes

Các môn học lựa chọn (6 tín chỉ): Chọn 2 trong số nhiều môn lựa chọn từ các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, quản trị, marketing. Chương trình liên kết đào tạo  MBA HUT-OCU đã chọn 2 môn để đào tạo tại Việt Nam:

 1. Multinational Corporation Finance
 2. Multinational Marketing Management

Môn học bắt buộc (3 tín chỉ):

 1. Global competitive Strategy amd Administrative Policy

Tổng số có 12 môn học, trong đó 7 môn sẽ giảng dạy  và học tập trên lớp và 5 môn học  theo phương thức trực tuyến (online). Học viên có thể lựa chọn du học  chuyển tiếp học kỳ cuối cùng tại Trường Kinh doanh Meinders (MSB) thuộc ĐH Oklahoma City.

Các môn học có thể thay đổi theo yêu cầu cải tiến chương trình đào tạo của OCU hoặc yêu cầu của các tổ chức kiểm định hoặc  phù hợp với kế hoạch giảng dạy tại Việt Nam.

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Economics, Education and Training. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s