Tìm hiểu và khai thác sử dụng LifeRay Portal

Giáo viên hướng dẫn: TS Ngô Bá Hùng, email: nbhung@cit.ctu.edu.vn
LifeRay portal là một khung nền (Flatform) mã nguồn mở hỗ trợ phát triển các cổng thông tin (portal). LifeRay portal cung cấp một giao diện web chuẩn để truy cập đến dữ liệu và các tiện ích nằm rãi rác ở những nguồn khác nhau. Với LifeRay portal, giao diện của một cổng thông tin (Portal) thì bao gồm các kênh thông tin (Portlet) được tạo ra theo một chuẩn xác định. Vì các kênh thông tin được phát triển độc lập với bản thân cổng thông tin và không bị bó buộc chặc vào cổng thông tin, chúng mang dáng dóc của Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture).
Liferay portal xây dựng sẵn hơn 60 kênh thuộc các chủng loại như Blogs, calendar, Document Library, Image Gallery, mail, message boards, polls, RSS feeds, Wiki, web content, Content Management System, Enterprise Content Management Systems…
Mục tiêu của các đề tài luận văn trong chủ đề này là nhằm tìm hiểu các Portlet sẵn có của LifeRay Portal và tìm hiểu cách thức để hiệu chỉnh (customized) các portlet này cho phù hợp với những ứng dụng khác nhau.
Đề tài 1. Tìm hiểu cách thức lập trình hiệu chỉnh Community Portlet của Liferay portal.
Đề tài 2. Tìm hiểu cách thức lập trình hiệu chỉnh Portlet soạn thảo văn bản của Liferay portal.
Đề tài 3. Tìm hiểu cách thức lập trình hiệu chỉnh Portlet quản lý nội dung (CMS) và quản lý nội dung web (WCM) của Liferay portal.

Sinh viên thực hiện: Phan Đức Duy

Đề tài 4. Tìm hiểu cách thức lập trình hiệu chỉnh Portlet quản lý cộng động cá biệt (personalized community) của Liferay portal.
Đề tài 5. Tìm hiểu cách thức lập trình hiệu chỉnh Layout templates và các themes của Liferay portal.
Đề tài 6. Tìm hiểu cách thức xây dựng một văn phòng ảo trên Liferay portal.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Dương

Đề tài 7. Tìm hiểu cơ chế gán nhãn (tagging) và công bố (publishing) trên Liferay portal.

Sinh viên thực hiện:

Yêu cầu: Sinh viên phải có kỹ năng về lập trình Java, lập trình web với JSP/Tomcat và đọc tốt tài liệu tiếng anh.
Đăng ký: Sinh viên gởi mail về cho giáo viên hướng dẫn kèm nêu rõ các thông tin sau:
– Đề tài đăng ký
– Điểm trung bình các học kỳ đã qua
– Các ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành sở trường
– Mô tả ngắn gọn về đề tài niên luận 3 đã thực hiện
Tài liệu:
– Website http://www.liferay.com/web/guest/home
– Liên hệ giáo viên hướng dẫn

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Java, Portal, SOA, Software architecture. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s